Wie zijn wij

Wij zijn Geweldig voor Honden. Ons site-adres is: https://geweldigvoorhonden.nl. Wij bieden een site met informatie over van alles wat met honden te maken heeft. Wij zijn geen commercieel bedrijf en beheren deze site enkel vanuit een informatief en hobbymatig oogpunt.

Contact kan worden opgenomen via ons contactformulier of via info@geweldigvoorhonden.nl.

Samenvatting (hier kunnen geen rechten aan worden ontleend)

Tegenwoordig is het nodig veel juridische teksten op de meest eenvoudige websites te hebben staan. Helaas komen ook wij hier niet onderuit. De juridische teksten hieronder hebben wij geprobeerd zo leesbaar mogelijk voor iedereen te maken maar wij kunnen ons voorstellen dat je ook hier geen behoefte aan hebt, vandaar deze samenvatting.

Het komt erop neer dat wij (Geweldig voor Honden) zo goed mogelijk proberen om te gaan met jouw privacy. Het enige gegeven dat wij van jou opslaan is je IP-adres (een nummer dat je krijgt via je internetprovider als je toegang tot internet krijgt). Dit nummer is echter niet zomaar te koppelen aan jouw naam, zonder hulp van je provider, die dit enkel geeft als hij dit verplicht is door de wet. Eigenlijk weten we dus helemaal niks van je, behalve als je ervoor kiest om contact met ons op te nemen via mail of het contactformulier en dat je hondenliefhebber t natuurlijk. 😉

We hebben de website zo goed mogelijk beschermd als dat voor ons mogelijk is en werken dit vaak bij. We kiezen er bewust voor zo min mogelijk hulpmiddelen van andere sites (zoals Google en Facebook) te koppelen, zodat we ook zeker weten dat we niks (of zo min mogelijk) met anderen delen.

Wat we wel doen is statistieken bijhouden van bezoekers, zodat we weten wat de populairste artikelen zijn en waar we aandacht aan moeten schenken. Ook voor deze gegevens hebben we gekozen voor een programma dat geen gegevens deelt met een centrale dienstverlener, zoals Google, maar enkel op onze website draait.

Heb je interesse in de juridische teksten, lees dan hieronder verder.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Geweldig voor Honden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– IP-adres
– Naam (indien verstrekt via contactformulier of e-mail)
– E-mailadres (indien verstrekt via contactformulier of e-mail)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@geweldigvoorhonden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Geweldig voor Honden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Geweldig voor Honden analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op bezoekers.

Met wie we je gegevens delen

Geweldig voor Honden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Geweldig voor Honden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Hoelang we je gegevens bewaren

De enige gegevens waarover wij beschikken zijn die van je bezoek aan de site om zo statistieken bij te kunnen houden. Deze statistieken worden voor zolang de site bestaat bewaard en eventueel daarna vanwege wettelijke verplichtingen. Het enige persoonsgegeven waarover wij beschikken is jouw ip-adres. Deze is echter voor ons niet leesbaar (zie ook hieronder)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Geweldig voor Honden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@geweldigvoorhonden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Geweldig voor Honden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Geweldig voor Honden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier of via info@geweldigvoorhonden.nl.

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan gerust contact via ons contactformulier of info@geweldigvoorhonden.nl.